dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.1 Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


Dohoda o hmotnej zodpovednosti uzatvorená podľa § 182 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:...........................................................................

IČO: .............................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ............................................................................

Adresa trvalého pobytu: ..............................................................................

Dátum narodenia: ........................................................................................

Článok 1.

Zamestnanec vykonáva na základe pracovnej zmluvy zo dňa ........................ druh práce..................... (pracovná pozícia)

Článok 2.

Zamestnanec na základe