dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor dohody o vykonaní práce

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.1.1 Vzor dohody o vykonaní práce

Kolektív autorov

Stiahnuť dokument


DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

uzatvorená podľa § 226 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:.........................................................
IČO: ..........................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .........................................................
Adresa trvalého pobytu: ...........................................................
Dátum narodenia: ....................................................................

Článok 1.

Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli na pracovnej úlohe: ........................ (vypracovanie daňového priznania za rok .......; vymaľovanie bytu, natretie plotu, presťahovanie zariadení, ...).

Rozsah práce: 50 hodín.

Odpracovaný rozsah pracovného času je zamestnanec povinný