dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.1.1 Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


Dohoda o zvýšení kvalifikácie

uzatvorená podľa § 155 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:..................................................

IČO: ...................................................................................

 

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...................................................

Adresa trvalého pobytu: ....................................................

Dátum narodenia: ..............................................................

Zamestnanec zastáva u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa ......................... pracovnú pozíciu personálneho riaditeľa.

Článok 1.

Predmetom tejto dohody je zvýšenie kvalifikácie zamestnanca a zamestnávateľ súhlasí s tým, aby si zamestnanec zvyšoval kvalifikáciu.

Zamestnanec si bude