dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor oznámenia štatutárneho orgánu o predĺžení úpadcu

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.16 Vzor oznámenia štatutárneho orgánu o predĺžení úpadcu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Vzor oznámenia štatutárneho orgánu o predĺžení úpadcu

Okresný súd Trnava

obchodný register

Hlavná 20

917 83 Trnava

V Šenkviciach .............. 2022

Vec: Oznámenie konateľa spoločnosti Dobrý vzduch, spol. s r. o., Šenkvice, o úpadku spoločnosti

k sp. zn. oddiel sro vložka č. 25893/sro

Podpísaný, Juraj Mrkovastý, som bol na valnom zhromaždení spoločnosti Dobrý vzduch, spol. s r. o., so sídlom Šenkvice, konanom dňa ..............................., zvolený do funkcie konateľa štatutárneho orgánu spoločnosti. Podľa článku V. spoločenskej zmluvy, ktorou bola založená obchodná spoločnosť Dobrý vzduch, spol. s r. o., štatutárne orgány spoločnosti môžu konať navonok vždy spoločným konaním dvoch konateľov.

Pri previerke účtovnej evidencie spoločnosti som zistil, že