dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.6 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


Výpoveď zamestnávateľa

podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .....................................................

Adresa trvalého pobytu: .......................................................

Dátum narodenia: .................................................................

a

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:.....................................................

IČO: .......................................................................................

 

V.................................... dňa................

Vážený pán/pani.................................,

na základe písomnej pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa