dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny (§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce)

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.2 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny (§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce)

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


Výpoveď zamestnávateľa

podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP Zákonníka práce

Názov a sídlo spoločnosti:.....................................................

IČO: .....................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ......................................................

Adresa trvalého pobytu: ........................................................

Dátum narodenia: .................................................................

 

V ................................, dňa ................

Vážený pán/pani ...............,

na základe písomnej pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa .............., s dohodnutým