dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor žaloby na odstránenie vád diela

3.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.5 Vzor žaloby na odstránenie vád diela

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor žaloby na odstránenie vád diela

Okresný súd......................   
..............................................   
..............................................   
Žalobca       
   Obchodné meno: .........................................................   
   Sídlo: ...........................................................................   
   IČO: ............................................................................   
   IČ DPH: .........................................................................   
   Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ....... oddiel ....... vložka .........................   
   právne zastúpený advokátom podľa plnej moci   
   a   
Žalovaný       
   Obchodné meno: .........................................................