dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor žaloby na rozhodcovský súd

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.1.1 Vzor žaloby na rozhodcovský súd

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Stály rozhodcovský súd

Žaloba

Žalobca:

Obchodné meno: ...............................................

Sídlo: .................................................................

IČO: ...................................................................

Zapísaný v obchodnom registri: .........................

V mene koná štatutárny orgán: ................................ oddiel .............. vložka č. ..............

splnomocnený zástupca

(ďalej len „žalobca“)

Žalovaný:

Obchodné meno: .................................................

Sídlo: ...................................................................

IČO: .....................................................................

Zapísaný v obchodnom registri: ........................... oddiel .............