dnes je 18.4.2024

Input:

Vzor žaloby na zrušenie rozhodcovského rozsudku

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.1.3 Vzor žaloby na zrušenie rozhodcovského rozsudku

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Okresný súd .........................................

..............................................................

..............................................................

Vec: Ž a l o b a

Žalobca:

Obchodné meno: ..................................

Sídlo: ....................................................

IČO: ......................................................

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......... oddiel ............ vložka č. ....................

právne zastúpený advokátom podľa plnej moci

Žalovaný:

Obchodné meno: ..................................

Sídlo: ....................................................

IČO: ......................................................

zapísaný v obchodnom