dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1.2.1 Vzor žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy

JUDr. Anna Peťovská, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť dokument


Krajský súd ..................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Vec: Žaloba proti nečinnosti orgánu verejnej správy

Žalobca:

Meno, priezvisko: ........................................., nar. ......................., trvale bytom ......................., občan SR

zastúpený: JUDr. .................................., advokátom, sídlo ...........................................číslo licencie ........

Žalovaný:

Obec ......................., sídlo: .......................