dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor zmluvy o nájme bytu

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.1.1 Vzor zmluvy o nájme bytu

JUDr. Július Fíger; JUDr. Jana Polakovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O NÁJME BYTU

Zmluvné strany:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................

Rodné priezvisko: ......................................................

Trvalý pobyt: ..............................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Číslo OP: ....................................................................

Číslo účtu: IBAN: SK45 ............................................

(ďalej len „prenajímateľ”)

a

Titul, meno a priezvisko: ...........................................

Rodné priezvisko: ......................................................

Trvalý pobyt: ..............................................................

Rodné číslo: