dnes je 14.4.2024

Input:

Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.1.1 Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Zmluva o postúpení pohľadávky

uzavretá v zmysle ustanovenia § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi:

Postupcom:

Meno a priezvisko: .........................................................

Bydlisko: .........................................................................

Dátum narodenia: ............................................................

Rodné číslo: ....................................................................

(ďalej len „postupca“)

a

Postupníkom:

Meno a priezvisko: .........................................................

Bydlisko: ........................................................................

Dátum narodenia: