dnes je 26.2.2024

Input:

10/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje podnik "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky "Státní statky zemědělských škol" a "Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských", platné do 31.12.1948

č. 10/1946 Zb.
[zrušené č. 312/1948 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. ledna 1946,
kterým se zrušuje podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských“ a nahrazuje samostatnými podniky „Státní statky zemědělských škol“ a „Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských“.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1992, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:
§ 1
(1) Podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských“ se zrušuje a nahrazuje samostatnými podniky, spravovanými podle zásad obchodního hospodaření, s názvy „Státní statky zemědělských škol“ a „Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských“.
(2) Tím se pozměňuje a doplňuje vládní nařízení ze dne 17. května 1934, č. 97 Sb., kterým se „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských“ a „Státní diagnostický a serotherapeutický veterinární ústav“ v Ivanovicích vyloučily z podniku „Státní lesy a statky“ a prohlásily za samostatné podniky.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1946, provedou je ministři školství a osvěty a zemědělství v dohodě s ministrem financí.
 
Fierlinger v.r.
Gottwald v.r.
Dr. Stránský v.r.
Široký v.r.
Dr. Šrámek v.r.
gen. Svoboda v.r.
Nosek v.r.
Dr. Šrobár v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Dr. Pietor v.r.
gen.Hasal v.r.
Laušman v.r.
Ďuriš v.r.
Hála v.r.
Majer v.r.
Dr. Clementis v.r.
gen. Dr. Ferjenčík v.r.