dnes je 22.6.2024

Input:

10/1947 Sb., Vyhláška o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947

č. 10/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 23. ledna 1947
o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947.
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.:
§ 1.
(1) Pro příslušníky náhradní zálohy ročníku narození 1919 se stanoví jako nástupní termíny do vojenského výcviku v roce 1947
a) 2. květen 1947 pro zemědělce a brance, kteří podle svého vzdělání mohou výti určeni do škol pro důstojníky v záloze,
b) 1. červenec 1947 pro všechny ostatní brance.
(2) Branci budou povoláni k nástupním termínům uvedeným v odstavci 1 jednotlivě svolávacími lístky.
§ 2.
Ustanovení vyhlášky ministerstva národní obrany ze dne 11. listopadu 1946, č. 210 Sb. zůstávají touto vyhláškou nedotčena.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
arm. gen. Svoboda v. r.