dnes je 16.4.2024

Input:

10/1961 Sb., Vládní nařízení o udělování Československého řádu Bílého lva, platné do 14.10.1990

č. 10/1961 Zb.
[zrušené č. 404/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. ledna 1961
o udělování Československého řádu Bílého lva
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1
Příslušníkům jiných států, kteří se mimořádně zasloužili o československý stát, o rozvoj přátelských styků s Československou socialistickou republikou nebo o rozvoj přátelství a spolupráce mezi národy, může být udělen Československý řád Bílého lva.
§ 2
(1) Československý řád Bílého lva uděluje president republiky.
(2) Uděluje jej zejména významným politickým a jiným veřejným činitelům, představitelům mezinárodních organizací i hospodářským a kulturním představitelům.
(3) Věci Československého řádu Bílého lva spravuje Kancelář presidenta republiky.
§ 3
Zrušuje se vládní nařízení č. 362/1922 Sb., jímž se zřizují Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva, ve znění vládního nařízení č. 261/1924 Sb., vládního nařízení č.120/1930 Sb. a vládního nařízení č.170/1936 Sb.
§ 4
Bližší ustanovení obsahují připojené smlouvy, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.
 
Stanovy
Československého řádu Bílého lva
Článek 1
Československý řád Bílého lva uděluje president republiky příslušníkům jiných států za mimořádné zásluhy o československý stát, o rozvoj přátelských styků jiného státu s Československou socialistickou republikou, jakož i za zásluhy o rozvoj přátelství a spolupráce mezi národy. Uděluje jej zejména významným politickým a jiným veřejným činitelům, představitelům mezinárodních organizací i hospodářským a kulturním pracovníkům.
Článek 2
Československý řád Bílého lva má tři třídy,z nichž prvá je nejvyšší, další dvě postupně nižší. Táž osoba nemůže mít současně vyznamenání více tříd.
Článek 3
Znaky třídy prvé
A. Stuha
Šarlatově červená, 100 mm široká a 180 cm dlouhá stuha z moirée hedvábí, opatřená po obou krajích ve vzdálenosti 5 mm od okraje bílým pruhem v šíři 15 mm. Nosí se přes prsa od pravého ramene k levému boku, kde se kříží v uzel ve tvaru kokardy, přikrývající kotvu k zavěšení řádového odznaku.
B. Řádový odznak
Řádovým odznakem je pětidílná hvězdice, jejíchž pět paprsků pramení z kruhu o průměru 23 mm. Konec každého paprsku vybíhá ve tři hroty. Špičky hrotů jsou chráněny a zdobeny kuličkou. Paprsky hvězdy jsou navzájem spojeny lípovými listy. Celkový průměr okruhu hvězdice je 68 mm.
Hvězdice je na přední straně granátově smaltovaná, okraje středního kruhu a paprsků jsou zlaté a kuličky na hrotech a lípové listy mezi paprsky zlaté. Na středu hvězdice je připevněn stříbrný lev ze státního znaku Československé socialistické republiky.
Na zadní straně hvězdice je střední kruh granátově smaltován, nese ve středu zlatý monogram „ČSSR“ a je vrouben zlatým okrajem, v němž je vyryto heslo „Pravda vítězí“ tmavomodře smaltovaným písmem a zdobeným dvěma stylisovanými lípovými listy. Paprsky jsou rovněž granátově smaltované. Okraje paprsků jsou zlacené a leštěné.
S kuličkou na středním hrotu hořejšího