dnes je 21.4.2024

Input:

10/1966 Sb., Vyhláška ministra vnitřního obchodu o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi, platné do 31.12.1985

č. 10/1966 Zb.
[zrušené č. 128/1985 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitřního obchodu
ze dne 11. února 1966
o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi
Ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem financí a hlavním arbitrem Československé socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:
§ 1
(1) V prodejnách státního obchodu, spotřebních a výrobních družstev a jiných organizací (dále jen „prodejna“) mohou socialistické organizace nakupovat zboží, pokud výše jednoho nákupu nepřesáhne částku 200 Kčs, za hotové. Jde-li o nákup zboží, který přesahuje částku 200 Kčs, předloží socialistická organizace písemnou objednávku a uhradí jej bezhotovostně na základě faktury.1)
(2) Ve velkoobchodních skladech mohou socialistické organizace nakupovat zboží jen na základě písemné objednávky a nákup zboží uhradí bezhotovostně na základě faktury.1)
§ 2
Prodejny a velkoobchodní sklady mohou odmítnout prodej socialistickým organizacím výjimečně těch druhů zboží, které potřebují nezbytně pro uspokojování potřeb obyvatelstva.
§ 3
Zrušuje se vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi, ve znění vyhlášky č. 117/1962 Sb.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1966.
 
Ministr:
Uher v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Hospodářská smlouva je v tomto případě uzavřena tím, že prodejna popřípadě velkoobchodní sklad ve lhůtě pro přijetí objednávky poskytne plnění [§ 153 odst. 2 písm. c) hospodářského zákoníku].