dnes je 9.12.2023

Input:

10/1970 Zb., Vyhláška Rady Okresného národného výboru Bratislava-vidiek, ktorou sa určuje miestny národný výbor ako stavebný úrad

10/1970 Zb.
VYHLÁŠKA
Rady Okresného národného výboru Bratislava-vidiek
z 5.februára 1970,
ktorou sa určuje miestny národný výbor ako stavebný úrad
§ 1
Rada Okresného národného výboru Bratislava-vidiek určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebný úrad Miestny národný výbor so sídlom v Stupave.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Tajomník:
Ing. Kacvinský v. r.
Predseda:
Ing. Vaníček v. r.