dnes je 22.6.2024

Input:

100/1946 Sb., Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty, platné do 6.5.1953

č. 100/1946 Zb.
[zrušené č. 31/1953 Zb.]
ZÁKON
ze dne 9. dubna 1946,
kterým se zřizují pedagogické fakulty.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Při všech universitách v zemích českých a na Slovensku se zřizují pedagogické fakulty (§ 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 132 Sb., o vzdělání učitelstva).
(2) Jejich úkolem je pěstovati vědy pedagogické a vzdělávati v těchto vědách kandidáty učitelství škol všech stupňů a druhů kromě škol vysokých. Pedagogické fakulty poskytují svým posluchačům vzdělání i v jiných oborech, které stanoví ministr školství a osvěty, na Slovensku v dohodě s povereníkem školstva a osvety.
§ 2.
Vláda se zmocňuje, aby nařízením zřizovala pobočky pedagogických fakult mimo sídla universit.
§ 3.
(1) Statut pedagogických fakult a jejich poboček vydá vláda nařízením. Statut bude šetřiti základních organisačních předpisů universit a bude jednotný pro celý stát.
(2) Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty, na Slovensku v dohodě s povereníkem školstva a osvety. I tyto řády budou jednotné pro celý stát.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.
Gottwald v.r.
Dr. Drtina v.r.
Dr. Stránský v.r.
Laušman v.r.
Široký v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Šrámek v.r.
Dr. Pietor v.r.
Ursíny v.r.
gen. Hasal v.r.
Masaryk v.r.
Dr. Procházka v.r., též za ministra Hálu
gen. Svoboda v.r.
Dr. Ripka v.r.
Dr. Šoltész v.r.
Nosek v.r.
Majer v.r.
Dr. Šrobár v.r.
Dr. Clementis v.r.
Kopecký v.r., též za ministra Dr. Nejedléhkko
gen.Dr. Ferjenčík v.r.
Lichner v.r.