dnes je 21.4.2024

Input:

100/1965 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o zrušení povinného odprodeje sádla

č. 100/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
ze dne 6. října 1965
o zrušení povinného odprodeje sádla
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků stanoví v dohodě se zúčastněnými orgány podle § 6 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků:
§ 1
Povinný odprodej sádla z domácích porážek prasat se ruší.
§ 2
Zrušují se ustanovení č. 7, jakož i ustanovení § 10 vyhlášky Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek, pokud upravují povinný odprodej sádla.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Náměstek předsedy:
Vaďura v. r.