dnes je 18.4.2024

Input:

101/1948 Sb., Vládní nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích

č. 101/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. dubna 1948
o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 2. července 1924, č. 165 Sb., o ochraně výroby rostlinné:
§ 1.
(1) Škodlivými činiteli se rozumějí v tomto nařízení tito škůdci původu živočišného a choroby původu rostlinného:
A. Škodliví činitelé původu živočišného:
a) motýli: bekyně sosnová čili mniška (Lymantria monacha), bekyně velkohlavá (Lymantria dispar), bekyně zlatořitná (Euproctis chrysorrhoea), bělásek ovocný (Aporia crataegi), bourovec ovocný (Gastropacha quercifolia), bourovec prstenčitý (Malacosoma neustria), bourovec třešňový (Eriogaster lanestris), drvopleň obecný čili vrbový (Cossus cossus), hnědý mol jabloňový (Simaethis pariana), mol jabloňový (Hyponomeuta padellus subsp. malinellus), obaleč jablečný (Carpo capsa pomonella), obaleč jednopásý (Conchylis ambiguella), obaleč mramorový (Polychrosis botrana), píďalka podzimní (Cheimatobia brumata), píďalka zimní větší (Hybernia defoliaria),
b) brouci: kůrovec jabloňový (Eccoptogaster rugulosus), kůrovec švestkový (Eccoptogaster pruni), květopas jabloňový (Anthomomus pomorum), listokaz zahradní (Phyllopertha horticola),
c) červci: červci z rodu Aspidiothus, červec čárkovitý (Lepidosathes ulmi), puklice švestková (Lecanium coryli-corni),
d) mery: mera hrušňová (Psylla piricola a P. pirisuga), mera jabloňová (Psylla mali),
e) mšice: mšice listové (čeleď Aphidae) a mšice krvavá (Eriosoma lanigera),
f) blanokřídlý hmyz: pilatka angreštová (Pristiphora pallipes), pilatka rybízová (Nematus ribesii), pilatka švestková (Hoplocampa minuta a H. flava),
g) dvojkřídlý hmyz: plodomorka hrušková (Contarinia pirivora) a vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi),
h) roztoči: roztoč hrušňový (Eriophyes piri), roztoč révový (Phyllocoptes vitis), sviluška ovocná (Paratetranychus pilosus) a svilušky z rodu Tetranychus.
B. Škodliví činitelů původu rostlinného:
americké padlí angreštové (Spaerotheca mors uvae), bakteriální boulovitost čili nádorovitost (Bacterium - Pseudomonas tumefaciens), bakteriální vlasatost kořenů (Bacterium rhizogenes), bouchorovitost švestek (Taphrina-Exoascus pruni), červená skvrnitost listů švestkových (Polystigma rubrum), červená spála čili anthraknosa révy vinné (Gloeosporium ampelophagum), červená spála révy vinné (Pseudopeziza tracheiphila), dírkovitost čili suchá skvrnitost listů ovocných stromů (Clasterosporium carpophilum), Fusicladium (viz strupovitost), choroby virové (švestky, jabloně, hrušně, maliníku, rybízu, angreštu a révy vinné), choroše (Polyporus), kadeřavost broskvoní (Taphrina-Exoascus deformans), moniliové hniloby čili moniliosy (Monilia sp.), nektriové usychání větví (Nectria cinnabarina), padlí čili moučenka révy vinné čili Oidium (Uncinula necator - Oidium tuckeri), padlí jabloňové (Podosphaera leucotricha), peronospora révy vinné (Plasmopora viticola), rakovina ovocných stromů a keřů (Nectria galligena a N. Ditissima), strupovitost hrušní a jabloní čili fusikladium (Fusickladium dendriticum - Venturia inaequalis a Fusicladium pirinum -