dnes je 26.5.2024

Input:

102/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, platné do 31.12.1965

č. 102/1950 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. července 1950,
kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12 zákona č. 234/1949 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů:
§ 1.
Zákon č. 234/1949 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1950.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Dr. Šrobára
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Čepička v. r.
Dr. Gregor v. r.
Nosek v. r.
Kopřiva v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Rais v. r.
Kopecký v. r.
Dr. Nejedlého
Kliment v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
též za ministra Erbana
Petr v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Neuman v. r.
Plojhar v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
 
též za ministra
též za ministra