dnes je 21.7.2024

Input:

102/1952 Sb., Vládní nařízení o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva, platné do 31.12.1990

č. 102/1952 Zb.
[zrušené č. 389/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. prosince 1952
o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 21 zákona č. 84/1952 Sb., o organisaci peněžnictví:
§ 1.
Úroky z úsporných vkladů na vkladních knížkách (vkladních listech) jsou osvobozeny, počínajíc dnem 1. ledna 1953, od daně z příjmů obyvatelstva. Tyto úroky není nutno uvádět v přiznání k dani.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede je ministr financí.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.