dnes je 18.4.2024

Input:

103/1949 Sb., Vyhláška ministra dopravy o změnách přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23.11.1933/MÚZ/, platné do 13.9.1953

č. 103/1949 Zb.
[zrušené č. 76/1953 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 21. února 1949
o změnách Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (MÚZ).
Ministr dopravy vyhlašuje podle § 5, odst. 2 vládního nařízení ze dne 22. července 1938, č. 158 Sb., kterým se provádí § 207, odst. 2 železničního zákona:
Čl. I.
Komise znalců podle čl. 60, § 3 MÚZ se usnesla na změnách Přílohy I k MÚZ, uveřejněné vyhláškou ministra železnic ze dne 23. srpna 1938, č. 184 Sb., které jsou uvedeny v příloze ke Sbírce zákonů.1)
Čl. II
Změny uvedené v čl. I vstoupí v platnost dnem 1. dubna 1949.
 
Petr v.r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 239.