dnes je 2.12.2023

Input:

103/1952 Sb., Nařízení o zevním označení členů závodní stráže, platné do 31.7.1965

č. 103/1952 Zb.
[zrušené č. 70/1965 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra národní bezpečnosti
ze dne 28. prosince 1952,
o zevním označení členů závodní stráže.
Ministr národní bezpečnosti nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1.
(1) Občané, kteří byli povoláni ke službě jako členové závodní stráže, jsou při plnění svých služebních povinností označeni červenou páskou 10 cm širokou, na které jsou žlutě vytištěna písmena ZS o výšce 60 mm a šířce 15 mm a na které je otisk kulatého razítka příslušné krajské správy veřejné bezpečnosti.
(2) Páska se nosí na levém záloktí.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. prosince 1952.
 
Zápotocký v. r.
arm. gen. Bacílek v. r.