dnes je 21.5.2024

Input:

104/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

č. 104/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. dubna 1946,
jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:
§ 1.
(1) Ustanovení § 219, odst. 2 a 3 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, se mění takto:
„(2) Ze zboží jmenovaného v seznamech A a B níže uvedených se vybírá náhradní dávka za daň z cukru a za monopolní daň z lihu.
(3) Žádá-li strana prohlašujíc zboží výslovně, aby se vyměřila náhradní dávka podle skutečného obsahu cukru nebo alkoholu, vyměří se:
a) ze zboží vyrobeného z cukru saz. čís. 19 nebo s přísadou tohoto cukru náhradní dávka částkou 500,- Kčs za 100 kg čisté váhy použitého cukru;
b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 115,- Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu.“
(2) Seznamy A a B uvedené v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:
A. Náhradní dávka za daň z cukru.
 
Saz. čís.
Druh zboží
Stálá náhradní dávka
Kčs
Vyměřovací základna
Tára pro vnitřní obaly
108b
Lihové tekutiny pálené s přísadou cukru (likéry, punčové tresti atd.)
150,-
100 litrů
 
112
Uměle připravené nápoje, slazené
(limonády)
225,-
 
114
Pečivo s přísadou cukru (s cukrem připravované biscuity [sušenky], kakesy,
koláče, perník, oplatky, paštiky, dorty, suchary a podobné věci)
100,-
 
pro plechové krabice
14 % pro kartonové
obaly 10 %
127
Čokoláda a jiné čokoládové výrobky s
cukrem
275,-
100 kg
pro bedničky 15 %
Čokoládová cukrátka
425,-
čisté
pro plechové krabice
14 % pro kartonové
obaly 10 %
130
a
131
Plody cukrem obalované (pomerančová kůra,
citronát atd.), pak cukrem obalované
koření, kořínky, květinové listy a pod.
300,-
váhy
pro dřevěné bedničky
12 %, pro kartonové
obaly 7 %
Povidla, pasty, huspeniny, zavařeniny,
kdoulová šťáva, rosoly atd., vše s
cukrem zavařované
250,-
 
pro sklenice, láhve,
hrnce 25 %, pro plechové
krabice 10 %
130
Ovocné a bobulové šťávy s přísadou
cukru, jakož i uměle připravené nápoje,
slazené, nikoli však alkoholické.
225,-
100 litrů
 
131
 
132
 
131
a
132
Cukrátka (bonbony, karamely, dragées,
desertní bonbony, fondats, pokroutky
mátové, pralinky, pokroutky z čištěného
cukru, rock-drops, pěnové výrobky
[španělský vítr], marcipán, cukr ječný,
limonádový prášek, celtličky atd.
425,-
100 kg
čisté váhy
pro plechové krabice
14 %, pro kartonové
obaly 10 %
Dětské moučky, dětské moučky mléčné, kaštanová moučka, s přísadou cukru
150,-
 
 
pro plechové
krabice 10%
Turecký med, cukroví, zboží tragantové
100,-
pro plechové krabice
14 %, pro kartonové
obaly 10 %
Zahuštěné nebo sušené mléko s přísadou
cukru
200,-
pro plechové
krabice 10%
B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu.
 
Saz. čís.
Druh zboží
Stálá náhradní dávka
Kčs
Vyměřovací základna
Tára pro vnitřní obaly