dnes je 5.3.2024

Input:

105/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu

č. 105/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. března 1949,
jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb.:
§ 1
Ustanovení § 219, odst. 2 až 4 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, se mění a znějí:
„(2) Ze zboží jmenovaného v seznamech A a B, které jsou uvedeny v odstavci 4, se vybírá náhradní dávka za všeobecnou daň z cukru a za monopolní daň z lihu.
(3) Žádá-li strana výslovně, prohlašujíc zboží, aby se vyměřila náhradní dávka podle skutečného obsahu nebo podle skutečně použitého množství cukru nebo alkoholu, vyměří se:
a) ze zboží vyrobeného z cukru saz. čís. 19 nebo s přísadou tohoto cukru náhradní dávka podle skutečného obsahu nebo podle skutečně použitého množství cukru sazbou všeobecné daně z cukru platnou v době vyclení pro cukr určený k účelům potravinářským;
b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka podle skutečného obsahu nebo podle skutečně použitého množství alkoholu sazbou monopolní daně z lihu platnou v době vyclení.
(4) Nežádá-li strana výslovně, aby se vyměřila náhradní dávka podle skutečného obsahu nebo podle skutečně použitého množství cukru nebo alkoholu, vyměří se stálá náhradní dávka, jejíž sazba se zjistí tak, že se příslušná sazba všeobecné daně z cukru (za 100 kg) nebo monopolní daně z lihu (za 1 hektolitrový stupeň), platná v době vyclení, násobí součinitelem uvedeným v těchto seznamech:
A. Náhradní dávka za všeobecnou daň z cukru.
 
Saz.
čís.
Druh zboží
Součinitel pro
výpočet stálé náhradní
dávky
Vyměřovací základna
Tára pro obaly
ex 80
Umělý med
0.80
100 kg
pro plechové
 
 
 
vlastní
krabice 10%
 
 
 
váhy
 
 
Lihoviny s přísadou
0.30
 
 
ex 108
cukru (likéry, punče, atd.)
 
 
 
 
mimo likérové krémy
 
 
 
 
Likérové krémy
0.50
100 litrů
 
ex 112
Limonády s přísadou cukru
0.15
 
 
 
Cukrářské pečivo (dorty, rolády a pod.),
0.40
 
pro plechové
 
perníky, suchary cukrem obalované
 
 
krabice 14%,
ex 114
a oplatky plněné
 
 
 
 
Ostatní pečivo
0.20
 
pro kartonové
 
s přísadou cukru
 
 
obaly 10%
ex 126
Kakaový prášek s cukrem
0.60
100 kg
pro bedničky 15 %
 
Tabulková čokoláda a
0.60
váhy
 
 
čokoládové výrobky,
 
 
pro plechové,
 
neplněné
 
 
krabice 14%,
ex 127
 
 
 
 
 
Tabulková čokoláda a
0.85
 
pro kartonové
 
čokoládové výrobky, plněné
 
 
obaly 10%
 
Plody a jejich slupky
0.60
100 kg
pro dřevěné
 
(kůra citronová,
 
vlastní
bedničky 12%,
 
pomerančová atd), nebo
 
váhy
 
 
jiné části rostlin,
 
 
pro kartonové
 
kandované nebo obalované cukrem
 
 
obaly 7%
 
Ovocné syrupy
0.60
 
 
ex 130
Šťávy (mošty) z plodů,
0.15
 
 
a
ovoce a bobulí, mírně
 
100 litrů
 
ex 131
přislazené, k použití
 
 
 
 
přímo jako nápoj
 
 
 
 
Ovocné kompoty s přísadou cukru
0.25
 
pro sklenice,
 
 
 
100 kg
láhve, hrnce
 
 
 
vlastní
25%,
 
Ostatní ovocné konservy
0.60
váhy
 
 
(na př. jamy, marmelády,I
 
pro plechové
 
 
rosoly) s přísadou cukru
 
 
krabice 10%
 
Cukrovinky (bonbony, též
0.85
 
pro plechové
 
šumivé, dražé, dropsy,
 
 
krabice 14%,
 
fondantové zboží,
 
 
 
 
karamely, marcipánové
 
 
pro kartonové
 
zboží, šumivé a pod.
 
 
obaly 10%