dnes je 16.4.2024

Input:

105/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953

č. 105/1952 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. prosince 1952,
kterým se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 odst. 1 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků:
§ 1.
(1) Dodávkové normy zrnin (s výjimkou rýže), brambor, zeleniny (s výjimkou zeleného hrášku, fazolových lusků, okurek nakládaček a kořeninové papriky), vinných hroznů, masa, mléka a vajec se stanoví pro jednotlivé okresy, které se zařazují podle výrobních podmínek do dodávkových oblastí.
(2) Dodávková norma ovčí vlny se stanoví podle druhů ovcí jednotně pro celé státní území.
§ 2.
Dodávkové normy a zařazení okresů do dodávkových oblastí jsou obsaženy v příloze tohoto nařízení.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede je ministr výkupu.
 
Zápotocký v. r.
Krosnář v. r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 105/1952 Sb.
Příloha k vládnímu nařízení č. 105/1952 Sb., kterým se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953.
Obsah přílohy:
Dodávkové normy.
 
Tabulka č.
1 - zrniny celkem
 
2 - pšenice
 
3 - žito
 
4 - ječmen
 
5 - jedlé luštěniny
 
6 - ostatní zrniny
 
7 - brambory
 
8 - zelenina
 
9 - vinné hrozny
 
10 - maso celkem
 
11 - maso vepřové
 
12 - mléko
 
13 - mléko - pro zemědělské závody s výměrou zemědělské půdy do 2 ha
 
14 - vejce
 
15 - maso a vejce - pro členy JZD III. a IV. typu, kteří užívají záhumenků nepřesahujících výměru stanovenou vzorovými stanovami družstev, a pro držitele zemědělské půdy do 0,5 ha
 
16 - surová ovčí vlna
Dodávkové oblasti.
 
Tabulka č.
17 - zrniny
 
18 - brambory
 
19 - zelenina
 
20 - vinné hrozny
 
21 - maso celkem a maso vepřové
 
22 - mléko
 
23 - vejce
Text příloh je uveřejněn v částce 44/1952 Sb.