dnes je 19.4.2024

Input:

109/1948 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků

č. 109/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 19. května 1948
o ražbě a vydání dvacetníků.
Podle § 3 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, stanovím:
§ 1.
(1) Mince československé měny po 20 haléřích se razí ze směsi o 92 dílech mědi a 8 dílech zinku. Z kilogramu mincovního kovu se razí 500 kusů dvacetníků. Průměr dvacetníku jest 18 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.
(2) Na líci dvacetníku jest státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jedné řádce s malou ozdobou jako ukončením a letopočet ražby.
(3) Na rubu dvacetníku jest snop klasů se srpem do něho vetknutým a s lipovou ratolestí, ovinutý stužkou, a označení hodnoty číslicí „20“. Vpravo dole jest jméno původcovo „O.ŠPANIEL“.
§ 2.
Dvacetníky počne Národní banka Československá vydávati u svého ústředí v Praze a u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálních úřadoven, dnem vyhlášení této vyhlášky.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v.r.
 
Obrázek dvacetníku je v částce 43/1948 Sb. zákonů na straně 928.