dnes je 17.4.2024

Input:

109/1949 Sb., Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů civilního ošetřovatelského personálu ve vojenských léčebných ústavech

č. 109/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. dubna 1949
o úpravě služebních a platových poměrů civilního
ošetřovatelského personálu ve vojenských léčebných ústavech.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210, dost. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1.
Vládní nařízení ze dne 17. března 1927, č. 22 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů světských ošetřovatelů v civilních státních ústavech léčebných a humanitních a všeobecné nemocnici v Praze, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících platí obdobně pro úpravu služebních a platových poměrů civilních ošetřovatelů (ošetřovatelek) a civilních pomocných ošetřovatelů (ošetřovatelek) a civilních pomocných léčebných ústavech.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede je ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Zápotocký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.