dnes je 2.12.2023

Input:

109/1962 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění vyhláška o správních poplatcích

č. 109/1962 Zb.
[zrušené nepriamo č. 146/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 27. listopadu 1962,
kterou se mění vyhláška o správních poplatcích
Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.
Článek 1
Vyhláška ministerstva financí č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích se mění a doplňuje takto:
1. V sazebníku I se mění ustanovení položek 18 a 19.
2. Nové znění položek 18 a 19 je v příloze, která je součástí vyhlášky.
Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1962.
 
První náměstek ministra:
Dvořák v. r.
 
Sazebník správních poplatků vybíraných národními výbory a jinými orgány státní správy
 
18.
Zápis změny držitele motorového vozidla nebo přívěsu (i s provedením oprav v příslušných dokladech):
 
 
a) jednostopých motorových vozidel
 
 
aa) do 50 ccm
20, -
 
bb) ostatních (včetně motocyklů s přívěsným nebo postranním
200, -
 
vozíkem a motorových tříkolek - rikš)
 
 
b) dvoustopých motorových vozidel, které má převodce v držení z doby před 1.11.1962, jde-li o motorová vozidle vyrobená
 
 
aa) v období od 1.1.1946 do 31.12.1954
1000, -
 
bb) po 1.1.1955, která byla získána na potvrzenku (poukaz)
 
 
 
poplatek při stáří motorového vozidla
 
 
Značka a typ
do 2 let včetně
starších 2 let - 5 let včetně
starších 5 let - 8 let včetně
starších 8 let
 
 
I. Škoda-1200 Sedan
8000
6500
5000
3500
 
 
-1201 Sedan
 
 
 
 
 
 
-1201 STW
 
 
 
 
 
 
Moskvič
 
 
 
 
 
 
II. Škoda- 440 Standard
7500
6000
4500
3000
 
 
-440 de Luxe
 
 
 
 
 
 
-Octavia
 
 
 
 
 
 
Fiat-600 a 600 D
 
 
 
 
 
 
Renault-4CV
 
 
 
 
 
 
Ford-Anglia
 
 
 
 
 
 
Simca-Aronde
 
 
 
 
 
 
III. Wartburg-Standard 900
6500
5000
4000
2500
 
 
-de Luxe 900
 
 
 
 
 
 
-Combi 900
 
 
 
 
 
 
-Standard 1000
 
 
 
 
 
 
-de Luxe 1000
 
 
 
 
 
 
IV. Škoda-445
5000
4000
3000
2000
 
 
P-70-Osobní
 
 
 
 
 
 
-Combi
 
 
 
 
 
 
Ifa F 9-limuzína
 
 
 
 
 
 
-Combi
 
 
 
 
 
 
V. Poběda-M20
3000
2400
2000
1500
 
 
Warszava
 
 
 
 
 
 
cc) po 1. 1. 1955, která byla získána za tzv. volné ceny
 
 
 
poplatek při stáří motorového vozidla
 
 
Značka a typ
do 2 let včetně
starších 2 let - 5 let včetně
starších 5 let - 8 let včetně
starších 8 let
 
 
Volha
3000
2400
2000
1500
 
 
Hillmann-Minx
 
 
 
 
 
 
Simca-Elysée
 
 
 
 
 
 
c) ostatních dvoustopých motorových vozidel
600, -
 
Poznámky
 
 
1. Poplatek je povinen zaplatit dosavadní držitel při ohlášení převodu. Poznámka 2 k pol. 17 platí obdobně.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Při vzájemné směně motorových vozidel platí poplatek každý držitel ve výši připadající na vozidlo jím převáděné.
 
 
3. Za zápis změny držitele motorového vozidla ze zůstavitele na dědice (odkazovníka) poplatek se neplatí; jde-li však o osobní automobily uvedené pod písmenem b) bb) nebo cc) vybere se poplatek za zápis změny držitele osobního auta z dědice (odkazovníka) na dalšího držitele, a to sazbou podle citovaného ustanovení odpovídající stáří osobního auta v době zápisu změny držitele.