dnes je 17.4.2024

Input:

11/1946 Sb., Vyhláška o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943

č. 11/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 17. ledna 1946
o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943.
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, provádím takto usnesení vlády republiky Československé ze dne 4. ledna 1946:
Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě dne 12. prosince 1943, č. 1 Úř. věst. čsl. z roku 1944, otiskuje se znovu v příloze k této vyhlášce.
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 11/1946 Sb.
Smlouva 1)
o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.
EDVARD BENEŠ,
president republiky Československé, všem, kteří tento list čísti nebo čtouce slyšeti budou, pozdravení.

Poznámky pod čiarou
1Uveřejněno v roč. V., č. 1. Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 11. května 1944.