dnes je 17.4.2024

Input:

11/1948 Sb., Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků, platné do 31.12.1953

č. 11/1948 Zb.
[zrušené č. 107/1953 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 29. ledna 1948,
jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků.
Podle § 14, odst. 3 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), stanovím v dohodě s Národní bankou Československou:
Čl. 1.
Ustanovení čl. 1, č. 2 a čl. 2, č. 2 vyhlášky ze dne 25. října 1946, č. 225 Sb., o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků, se zrušují.
Čl. 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.