dnes je 26.2.2024

Input:

11/1949 Sb., Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů, platné do 16.5.1954

č. 11/1949 Zb.
[zrušené č. 22/1954 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 29. ledna 1949,
kterým se stanoví sídla krajských soudů a sídla a obvody okresních soudů.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 1, odst. 2 a § 2 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 320 Sb., o územní organisaci krajských a okresních soudů:
§ 1.
Odchylkou od ustanovení § 1 zákona č. 320/1948 Sb. se stanoví pro obvod krajského národního výboru v Gottwaldově sídlo krajského soudu v Uherském Hradišti.
§ 2.
(1) Sídla a obvody okresních soudů se stanoví shodně se sídly a obvody okresních národních výborů.
(2) Odchylkou od ustanovení odstavce 1
1. se stanoví sídlo okresního soudu
a) v Železném Brodě pro obvod okresního národního výboru v Semilech,
b) v Náměšti nad Oslavou pro obvod okresního národního výboru ve Velké Bíteši,
c) ve Strážnici pro obvod okresního národního výboru ve Veselí nad Moravou,
2. se zřizuje
a) okresní soud civilní v Praze pro obvod ústředního národního výboru v Praze a pro obvody okresních národních výborů Praha - sever, Praha - východ a Praha - západ.
b) okresní soud trestní v Praze pro obvod ústředního národního výboru v Praze a pro obvody okresních národních výborů Praha - sever, Praha - východ a Praha - západ,
c) okresní soud ve Zbraslavi pro obvody okresních národních výborů Praha - jih a Dobříš,
d) okresní soud v Plzni pro obvod ústředního národního výboru v Plzni a pro obvod okresního výboru Plzeň,
e) okresní soud v Liberci pro obvod ústředního národního výboru v Liberci a pro obvod okresního národního výboru Liberec,
f) okresní soud civilní v Brně pro obvod ústředního národního výboru v Brně a pro obvod okresního národního výboru Brno,
g) okresní soud trestní v Brně pro obvod ústředního národního výboru v Brně a pro obvod okresního národního výboru Brno,
h) okresní soud v Olomouci pro obvod ústředního národního výboru v Olomouci a pro obvod okresního národního výboru Olomouc,
ch) okresní soud civilní v Ostravě pro obvod ústředního národního výboru v Ostravě a pro obvod okresního národního výboru Ostrava.
i) okresní soud trestní v Ostravě pro obvod ústředního národního výboru v Ostravě a pro obvod okresního národního výboru Ostrava,
j) okresní soud v Opavě pro obvod ústředního národního výboru v Opavě a pro obvod okresního národního výboru Opava,
k) okresní soud v Bratislavě pro obvod národního výboru města Bratislavy a pro obvod okresního národního výboru Bratislava - okolí,
l) okresní soud v Dunajské Stredě pro obvody okresních národních výborů Dunajská Streda a Čalovo,
m) okresní soud v Galantě pro obvody okresních národních výborů Galanta a Senec,
n) okresní soud v Trnavě pro obvody okresních národních výborů Trnava a Sereď,
o) okresní soud v Nových Zámcích pro obvody okresních národních výborů Nové Zámky a Šurany,
p) okresní soud v Košicích pro obvod národního výboru města Košic a pro obvod okresního výboru Košice - okolí,
r) okresní soud v Popradě pro obvod okresního národního výboru Poprad a pro obvod národního výboru obce Vysoké Tatry,
s) okresní soud v Sečovcích pro obvody okresních národních výborů