dnes je 16.4.2024

Input:

110/1967 Sb., Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze

č. 110/1967 Zb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1967
o národních výborech působících v hlavním městě Praze
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
§ 1
Postavení a působnost národních výborů v hlavním městě Praze stanoví zvláštní zákon.
§ 2
Vzhledem k tomu se mění čl. 91 ústavy, který zní:
„Čl. 91
(1) Národní výbory jsou krajské, okresní a v obcích městské nebo místní, v městských obvodech některých měst jsou obvodní národní výbory.
(2) V Praze je národní výbor hlavního města Prahy a další národní výbory, které určí zákon; zákon též stanoví jejich postavení a působnost.“
§ 3
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.