dnes je 22.6.2024

Input:

111/1946 Sb., Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů

č. 111/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů.
Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Vláda se zmocňuje, aby na nákupy potravin, zboží a surovin v cizině opatřila cizozemské úvěry nebo převzala státní záruky za takové úvěry a to do celkové výše 500,000.000 amerických dolarů nebo do výše částky odpovídající tomuto obnosu v jiných cizích měnách. Do zmíněného obnosu se započítávají úvěry sjednané a státní záruky převzaté za cizozemské úvěry podle § 4, č. 2, písm. a) zákona ze dne 20. prosince 1945, č. 160 Sb. o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946.
(2) Vláda se zmocňuje, aby úvěrovými operacemi v cizině opatřila prostředky na úhradu nezbytných administrativních platů v cizině.
(3) Vláda může zmocnění podle odstavců 1 a 2 přenésti na ministra financí.
§ 2.
Ministr financí se zmocňuje, aby použil korunové (Kčs) hodnoty výtěžků úvěrních operací podle § 1, odst. 1 na úhradu schodků ze státního hospodaření, pokud nebudou uhrazeny podle příslušných úvěrových zmocnění finančních zákonů, nebo na mimořádný úmor státního dluhu.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Stránský v. r.
Široký v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v.r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Lichner v. r.