dnes je 17.4.2024

Input:

111/1947 Sb., Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských

č. 111/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 11. června 1947,
kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Všechny předpisy o poplatku z obchodních a živnostenských knih se zrušují.
§ 2.
Předpisy o poplatku z repertorií, vedených o notářských jednáních, a z protestních protokolů (saz. pol. 29/74, věta prvá poplatkového zákona) a o poplatku z jednací knihy, knihy protestů a depositní knihy veřejných notářů [saz. pol. 24/65, písm. g) poplatkových pravidel] se zrušují.
§ 3.
Ustanovení §§ 1 a 2 se vztahují také na knihy, u nichž vznikla poplatková povinnost podle dosavadních předpisů v době od 1. ledna 1947 do dne, kdy tento zákon nabývá účinnosti. Zapravené poplatky se nevrátí.
§ 4.
Předpisy o poplatku z výpisů z obchodních a živnostenských knih (§ 8, odst. 6 a 7 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů) zůstávají v platnosti.
§ 5.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Dolanský v. r.