dnes je 7.12.2023

Input:

111/1968 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách, platné do 15.1.1992

č. 111/1968 Zb.
[zrušené č. 1/1992 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 18. července 1968
o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 117 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a § 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, v dohodě s Ústřední radou odborů:
§ 1
(1) Příplatek poskytovaný podle mzdových předpisů pracovníkům za práci v nočních směnách ve výši 0,80 Kčs za odpracovanou hodinu lze podle podmínek pracoviště a finančních zdrojů organizace zvýšit až do 2 Kčs a u pracovníků, kteří konají práci výhradně v noci, až do 3 Kčs.
(2) V organizacích, ve kterých se uzavírá kolektivní smlouva, stanoví se výše příplatku v této smlouvě; v ostatních organizacích určí jeho výši vedoucí organizace po dohodě s příslušným odborovým orgánem.
(3) Ostatní podmínky pro poskytování příplatku stanovené ve mzdových předpisech zůstávají nedotčeny.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
Štanceĺ v. r.