dnes je 25.7.2024

Input:

113/1947 Sb., Vyhláška o vysvědčení živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání

č. 113/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra průmyslu
ze dne 21. června 1947
o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání.
Podle § 14 d), odst. 3 zákona ze dne 5. února 1907, 26 ř. z., o změně a doplnění živnostenského řádu, ustanovuji v dohodě s ministrem školství a osvěty:
§ 1.
Živnostenské pracovny pro šití šatů při zemské odborné škole pro ženská povolání ve Frýdku-Místku a při městských odborných školách pro ženská povolání v Brně III., Merhautova, Brně IV., Královo Pole, Praze II., U Půjčovny, Praze XI., Lupáčova, Praze XIV., Palackého, Příbrami, Skutči, Nymburku a Benešově se zařazují s platností od školního roku 1946/1947 do seznamu živnostenských učilišť, jejichž vysvědčení na odchodnou nahrazují podle § 14 d), odst. 3 zákona ze dne 5. února 1907 ř. z., o změně a doplnění živnostenského řádu, průkaz řádného ukončení učebního poměru (tovaryšský list nebo závěrečnou zkoušku učňovskou), odpovídají-li ženy živnost oděvnickou, omezenou na šití ženských a dětských šatů.
§ 2.
Živnostenská učiliště uvedená v § 1 jsou oprávněna opatřovati vysvědčení doložkou podle ustanovení § 1 nařízení ze dne 26. července 1907, č. 180 ř. z.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Laušman v. r.