dnes je 3.12.2023

Input:

113/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči

č. 113/1964 Zb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 17. června 1964
o příplatcích na lázeňskou péči
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1) Za lázeňskou péči, poskytuje-li se podle předpisů o nemocenském pojištění, o sociálním zabezpečení nebo o nemocenské péči v ozbrojených silách, lze vybírat od účastníků této péče příplatky.
(2) Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými orgány stanoví, ve kterých případech, za jakých podmínek a v jaké výši se příplatky na lázeňskou péči vybírají; jde-li o lázeňskou péči podle předpisů o nemocenské péči ozbrojených silách, provede tuto úpravu ministerstvo národní obrany a ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými orgány.
§ 2
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Lenárt v. r.