dnes je 22.6.2024

Input:

115/1946 Sb., Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků

č. 115/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 8. května 1946
o právnosti jednání souvisících s bojem o znovudobytí svobody Čechů a Slováků.
Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Jednání, k němuž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispěti k boji o znovunabytí svobody Čechů a Slováků nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů, není bezprávné ani tehdy, bylo-li by jinak podle platných předpisů trestné.
§ 2.
(1) Byl-li někdo pro takový trestný čin již odsouzen, budiž postupováno podle předpisů o obnově trestního řízení.
(2) Příslušný je soud, u něhož se konalo řízení v první stolici nebo není-li ho, soud, který by byl nyní v první stolici příslušný, kdyby bezprávnost činu nebyla podle § 1 vyloučena.
(3) Sbíhá-li se s činem uvedeným v § 1 trestný čin, pro nějž byl obžalovaný týmž rozsudkem odsouzen, vysloví soud za tento jiný čin nový trest rozsudkem, přihlížeje k výroku o vině již učiněnému.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti a národní obrany.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Drtina v. r.
gen. Svoboda v. r.