dnes je 21.7.2024

Input:

115/1949 Sb., Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949

č. 115/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 26. dubna 1949,
jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy
ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949.
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících:
§ 1.
Pro příslušníky náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších, kteří nastoupí do vojenského výcviku v roce 1949, s výjimkou lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie, jakož i studujících těchto oborů, se stanoví jako termíny nástupu 11. červenec 1949 a 18. červenec 1949. Povolání osob, na něž se vztahuje předchozí věta, k některému z uvedených nástupních termínů se provede jednotlivě svolávacími lístky.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
arm. gen. Svoboda v. r.