dnes je 9.12.2023

Input:

115/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení

č. 115/1964 Zb.
[zrušené nepriamo č. 146/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 18. června 1964,
kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení
Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.:
Článek 1
Vyhláška ministerstva financí č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášek č. 109/1962 Sb., č. 8/1964 Sb. a č. 44/1964 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. V sazebníku I bude znít nadpis oddílu H: „Školství a zdravotnictví
2. Za dosavadní položku 35 vkládá se nová položka 35a tohoto znění
 
Pol.
Předmět poplatku
Poplatek Kčs
35 a
Za vydání lékařského potvrzení o zdravotním stavu pro vystavení řidičského průkazu, žádost o daňovou úlevu, soudní řízení
10, -
Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.
 
Ministr financí:
Dvořák v. r.