dnes je 26.5.2024

Input:

116/1950 Sb., Vládní nařízení jímž se stanoví u příslušníků ozbrojených sborů vyměřovací základ pro účely národního pojištění a vojenské nemocenské péče

č. 116/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. července 1950,
jímž se stanoví u příslušníků ozbrojených sborů vyměřovací základ pro účely národního pojištění a vojenské nemocenské péče.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 20 odst. 1 poslední věty zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, a podle § 39 zákona 236/1948 Sb., o vojenské nemocenské péči:
§ 1.
Vyměřovacím základem pro dávky a pojistné národního pojištění nemocenského jsou u příslušníků Sboru bezpečnosti a Sboru vězeňské stráže základní plat, funkční přídavek a služební přídavek.
§ 2.
Základnou pro výměru příspěvku na úhradu nákladu vojenské nemocenské péče jsou u vojenských osob z povolání základní plat, funkční přídavek a služební přídavek a u důstojníků v záloze v další službě hodností základ (jeho poměrná část), funkční přídavek a služební přídavek.
§ 3.
Opatření, která byla učiněna od 1. září 1949 do dne vyhlášení tohoto nařízení ve věcech pojistného a srážek na pojistné národního nemocenského pojištění u příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sboru vězeňské stráže a ve věcech příspěvku na vojenskou nemocenskou péčí, se pro uvedenou dobu považují za učiněná podle tohoto nařízení.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1949; provedou je ministři práce a sociální péče, národní bezpečnosti, spravedlnosti a národní obrany.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.
Kopřiva v. r.
Dr. Rais v. r.
Erban v. r.