dnes je 21.7.2024

Input:

117/1946 Sb., Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné

č. 117/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
o úpravě celního sazebníku v době přechodné.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby se zřetelem na mimořádné hospodářské poměry - zejména měnové a cenové - domácí i zahraniční v době do konce roku 1948 nařízením upravovala celní sazebník pro československé celní území.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.
Dr. Šrobár v.r.