dnes je 16.4.2024

Input:

118/1949 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25.1.1949

č. 118/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 20. května 1949
o vydání drobných peněz papírových po 5,- Kčs s datem 25. ledna 1949.
Podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 11. března, 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, vyhlašuji:
§ 1.
(1) Národní banka Československá počne dnem počátku účinnosti této vyhlášky vydávati u svého ústředí v Praze, svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a všech svých filiálních úřadoven drobné peníze papírové po 5,- Kčs s datem 25. ledna 1949 (dále jen „pětikoruny“)
(2) Popis pětikoruny je obsažen v příloze, která je součástí této vyhlášky.
§ 2.
Dosavadní drobné peníze papírové po 5,- Kčs, popsané v oddílu I, č. 9 vyhlášky ministra financí ze dne 20. října 1945, č. 92 Sb., o nových platidlech československé měny, zůstávají nadále v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kabeš