dnes je 19.4.2024

Input:

118/1950 Sb., Nařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona, platné do 31.12.1955

č. 118/1950 Zb.
[zrušené č. 54/1955 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 31. července 1950
o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 205 trestního zákona č. 86/1950 Sb:
§ 1
Za omamné prostředky ve smyslu §§ 197 a 198 tr. zák. se považují:
1. Surové opium, zpracované opium, opium lékařské, indické konopí, listy kokové, surový kokain.
2. Morfin a jeho soli, čítajíc v to přípravky vyrobené přímo ze surového nebo lékařského opia, diacetylmorfin a ostatní estery morfinu a jejich soli, kokain a jeho soli, čítajíc v to přípravky vyrobené přímo z listu koka, všechny estery ekgonitu a jejich soli, dihydroozykodeinon a jeho soli eukodal a dinarkon (chráněné názvy), dihydrokodeinon a jeho sůl dikodin a multakodin (chráněné názvy), dihydromorfinon a jeho sůl dilaudid (chráněný název), acetyldihydrokodeinon a acetylodemethylodihydrothebain a jejich sůl acedikon (chráněný název), dihydromorfin a jeho sůl paramorfan (chráněný název), jejich estery a soli kterékoli z těchto látek a jejich esterů, N-oxymorfin (genomorfin - chráněný název), sloučeniny N-oxymorfinové, jakož i ostatní sloučeniny morfinu o dusíku pětimocném.
3. Ekgonin, thebain a jejich soli, ethery morfinu, jako benzylmorfin a jejich soli.
4. Všechny přípravky (oficiální nebo neoficiální, zahrnujíc v to i prostředky zvané antiopium), jakož i roztoky nebo jejich zředění, ať jsou ve hmotě beztvárné, tekuté nebo tuhé, přípravky obsahující hydrochlorid ethylesteru kyselinu 1 - methyl - 4 phenylpiperidin - 4 karbonové (uváděné do oběhu zejména pod názvem Dolantin, Demerol, Pethidine) a přípravky typu phenylmethylaminopropanu (uváděné do oběhu zejména pod názvem Psychoton, Astedrin), přípravky typu dimethyl-amino-diphenyl-heptanonu, na př. dimethyl-amino- diphenyl-propylbutanon (uváděné do oběhu zejména pod názvy Mecodin, Methafon, Amidon, Physepton a Dolophine).
5. Každý nový derivát merfiny, kokainu a jejich solí, každý jiný alkaloid opis a vůbec kterýkoli jiný přípravek, jehož by mohlo být podle všeobecně uznaných vědeckých výzkumů podobně zneužito a který by mohl mít stejné škodlivé účinky.
§ 2.
Za jedy ve smyslu §§ 197 a 198 tr. zák. se považují:
1. Arsen a kysličník arsenitý (arsenik, otrušík, utrých, arsenový květ, bílé sklo arsenové, sklovitý kysličník arsenitý, moučka arsenová), sirník arsenitý (auripigment) a sirník arsenatý (realgar, červené sklo arsenové, rubín arsenový), kyseliny arsenité a arseničné, arsenítany (arsenity, soli kyseliny arsenité, na př. arsenitan draselný, sodný, kobalnatý, měďnatý).
2. Antimonové preparáty (kromě zlaté síry čili sirníku antimoničného) a kysličník antimoničitý (popel antimonový), antimonové sklo (směs popele antimonového nebo kysličníku antimoničitého se surnou) a kyselina antimoničná, antimonové máslo (chlorid antimonitý), dávivý vinný kámen (vinan antimonýlodraselný), chlorid antimoničný, antimonová žluť (antimoničnan olovnatý) a antimonová běloba.
3. Rtuťové preparáty a