dnes je 9.12.2023

Input:

119/1967 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se prodlužuje účinnost úprav některých hospodářských závazkových vztahů

č. 119/1967 Zb.
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 28. listopadu 1967
kterou se prodlužuje účinnost úprav některých Hospodářských závazkových vztahů
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 395 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:
§ 1
Účinnost vyhlášky hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 139/1965 Sb., o úpravě některých hospodářských závazkových vztahů, se prodlužuje do 31. prosince 1969; prodloužení se nevztahuje na § 4 odst. 2.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.
 
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky
Dr. Dohnal v. r.