dnes je 27.9.2023

Input:

12/1950 Sb., Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru, platné do 16.5.1954

č. 12/1950 Zb.
[zrušené č. 2/1951 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. února 1950
o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zařízení, a podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Přejímáním státní záruky za zemědělský úvěr a jeho příslušenství podle § 8 zákona č. 43/ 1948 Sb., o zemědělském úvěru (dále jen „zákon“), se přenáší v rozsahu dále uvedeném z působnosti ministerstev zemědělství a financí na krajské a okresní národní výbory.
§ 2.
Krajskému národnímu výboru přísluší přejímat státní záruku za zemědělský úvěr dlouhodobý (§ 5 zákona) do částky 50.000 Kčs, poskytovaný zemědělcům uvedeným v § 2 písm. a); b) a d) zákona, pokud výměra podniku nepřesahuje 20 ha, s výjimkou úvěru na stavební investice a na nákup půdy.
§ 3.
Okresnímu národnímu výboru přísluší přejímat státní záruku za zemědělský úvěr krátkodobý (§ 4 zákona) do částky 50.000 Kčs, poskytovaný zemědělcům uvedeným v § 2. písm. a), b) a d) zákona, pokud výměra podniku nepřesahuje 20 ha.
§ 4.
(1) Působnost okresních zemědělských úvěrových komisí podle §§ 15 až 17 zákona se přenáší na okresní národní výbory.
(2) Stálá rozhodčí komise (§§ 18 a 19 zákona) se zrušuje.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti 1. března 1950; provedou je ministři zemědělství, vnitra a financí.
 
Firelinger v. r.
Nosek v. r.
Kabeš v. r.
Ďuriš v. r.