dnes je 17.4.2024

Input:

121/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory

č. 121/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27.října 1945
o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory.
K návrhu vlády ustanovuji:
DÍL I .
OBNOVA A NOVÁ ÚPRAVA ÚZEMNÍ ORGANISACE ZEMÍ, SPRÁVNÍCH OKRESŮ A OBCÍ.
ČÁST 1.
Obnova zemí.
§ 1.
(1) Zemské správní obvody (země) se obnovují ke dni 29. září 1938.
(2) Sídlo zemského národního výboru pro zemi Českou je v Praze, sídlo zemského národního výboru pro zemi Moravskoslezskou je v Brně.
ČÁST 2.
Obnova správních okresů.
§ 2.
(1) Obvody správních okresů se obnovují podle stavu ke dni 29. září 1939, pokud v tomto dekretu není stanoveno něco jiného.
(2) Sídla okresních národních výborů, po případě okresních správních komisí, (sídla správních okresů) jsou v oněch městech, kde bylo dne 29. září 1938 sídlo příslušného okresního úřadu, pokud v tomto dekretu není stanoveno něco jiného.
(3) Kde se v tomto dekretu mluví o dosavadních správních okresech, rozumějí se tím správní okresy podle stavu ke dni 29. září 1938.
ČÁST 3.
Nová úprava statutárních měst.
§ 3.
Statutární města a jejich právní postavení.
(1) Města se zvláštním statutem (statutární města) jsou:
1. v zemi České Praha, Liberec a Plzeň;
2. v zemi Moravskoslezské Brno, Olomouc, Opava a Moravská Ostrava.
(2) Místní národní výbory (místní správní komise) statutárních měst - v Praze ústřední národní výbor - vykonávají také působnost okresního národního výboru.
(3) Místní národní výbory (místní správní komise) statutárních měst jsou podřízeny zemskému národnímu výboru (§ 2, odst. 7 vládního nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, ve znění vládního nařízení ze dne 7.srpna 1945, č. 44 Sb.). O podřízenosti ústředního národního výboru hlavního města Prahy platí ustanovení § 2a, odst. 4 vl. nař. č. 4/1945 Sb. ve znění vládního nařízení č. 44/1945 Sb.
§ 4.
Rozšíření územního obvodu statutárních měst.
(1) K statutárnímu městu Liberci se připojují tyto obce, jež se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu libereckého: Janův Důl, Františkov, Dolní Hanychov, Starý Harcov, Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Růžodol I a Horní Růžodol.
(2) K statutárnímu městu Plzni se připojují tyto obce, jež se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu plzeňského: Bolevec, Božkov, Bukovec, Černice, Hradiště, Koterov a Újezd.
(3) K statutárnímu městu Brnu se připojuje obec Líšeň, jež se zároveň vylučuje ze správního okresu Brno-venkov.
(4) K statutárnímu městu Opavě se připojují obce Jaktař, Kateřinky a Kylešovice, jež se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu opavského.
(5) K statutárnímu městu Moravské Ostravě se připojují:
a) tyto obce, které se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu moravskoostravského: Nová Bělá, Stará Bělá, Hrabová a Výškovice;
b) tyto obce, které se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu frýdeckého: Heřmanice, Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Michálkovice, Muglinov, Slezská Ostrava a Radvanice.
(6) České úřední názvy připojených obcí a jejich osad ze dne 29. září 1938 zůstávají nadále úředními názvy místních částí příslušných