dnes je 2.10.2023

Input:

122/1946 Sb., Zákon o studiu statisticko-pojistném, platné do 2.6.1950

č. 122/1946 Zb.
[zrušené č. 58/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
o studiu statisticko-pojistném.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Počátkem studijního roku 1946/47 se přeměňuje:
1. dvouletý učební běh pro pojišťovací techniku na vysoké škole speciálních nauk českého vysokého učení technického v Praze na oddělení statisticko-pojistného inženýrství,
2. cyklus střídajících se přednášek o pojistné matematice a statistice na přírodovědecké fakultě university Karlovy v Praze na studium matematické statistiky, pojistné matematiky a ekonometriky.
(2) Při úpravě těchto studií (odstavec 1) se podle potřeby vzájemně použije zařízení a přednášek obou vysokých škol.
§ 2.
Studium statisticko-pojistné je čtyřleté a rozvrhuje se na dva oddíly, z nichž každý se zakončuje státní zkouškou.
§ 3.
Ministr školství a osvěty stanoví studijní osnovy a vydá zkušební řády a přechodná ustanovení.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty.
 
Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.
Dr. Nejedlý v.r.